Rena Siffror – Budget

0
521

Statens Nuvarande Utgifter Och Vår Budget

Utgifter för budgetåret 2016 Statens utgifter är indelade i 27 olika utgiftsområden. För varje utgiftsområde sätts ramarna för hur mycket olika statliga verksamheter får kosta, till exempel till polisens verksamhet eller till de statliga universiteten. I listan nedan redovisas regeringens förslag och riksdagens beslut om utgifter för olika verksamheter samt Populisternas förslag.

Utgifter år 2016, per utgiftsområde (ram för utgiftsområdet),
belopp i tusental kronor
Utgiftsområde (UO)

Riksadagsbeslut dec 2015,  Riksdagsbeslut juni 2016,  Regeringsförslag sept 2016,  Populisternas förslag
UO 1: Rikets styrelse 12 717 244, 12 788 344, 12 788 344         Populisterna: 6 788 344
UO 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 812. 31 215,  27 212       Populisterna: 11 712
UO 3: Skatt, tull och exekution 10 782 946              Populisterna: 5 352 330
UO 4: Rättsväsendet 41 573 737, 42 166 737, 42 279 707      Populisterna: 43 279 707
UO 5: Internationell samverkan 1 905 203, 2 048 653       Populisterna: 1 000 000
UO 6: Försvar och samhällets krisberedskap 48 827 432, 48 777 432, 49 128 432   Populisterna: 53 000 000
UO 7: Internationellt bistånd 32 357 474, 28 276 950, 34 678 781      Populisterna: 5 000
UO 8: Migration 19 419 719, 50 264 719, *43 862 888         Populisterna 11 000 000
UO 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg 69 237 676, 71 082 106, 71 143 106      Populisterna: 12 000 000
UO 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 109 868 281, 110 208 281, 110 348 281     Populisterna 58 000 000
UO 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom 36 184 250     Populistertna: 46 184 250
UO 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn 87 129 050     Populisterna: 47 129 050
UO 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 21 070 265, 21 297 265      Populisterna: 9 297 265
UO 14: Arbetsmarknad och arbetsliv 79 681 475, 78 847 475, 78 977 475       Populisterna: 0
UO 15: Studiestöd 21 707 932,  21 712 462      Populisterna: 21 712 462
UO 16: Utbildning och universitetsforskning 69 452 400, 68 545 195, 68 545 195      Populisterna: 58 545 195
UO 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 694 535, 13 807 535, 13 927 535        Populisterna: 0
UO 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 7 064 024, 6 564 024       Populisterna: 2 564 024
UO 19: Regional tillväxt 3 255 721, 3 260 721        Populisterna: 2 000 000
UO 20: Allmän miljö- och naturvård 7 661 756, 7 408 756, 7 838 756     Populisterna; 8 838 756
UO 21: Energi 2 812 038       Populisterna: Dra igång kärnkraften och det blir + 3 000 000
UO 22: Kommunikationer 54 122 036, 53 622 036, 53 674 536      Populisterna: 53 674 536
UO 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel 18 919 553, 18 925 653, 18 925 653       Populisterna: 8 925 653
UO 24: Näringsliv 5 998 273, 5 892 273, 5 892 273       Populisterna: 4 892 273
UO 25: Allmänna bidrag till kommuner 93 398 252       Populisterna:  0
UO 26: Statsskuldsräntor m.m. 10 769 176        Populisterna:  10 769 176
UO 27: Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167, 36 327 027      Populisterna: 0

​Extern adress till Regeringens sida: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/statens-budget-2016-i-siffror/​ ​

* Den beslutade nivån för utgiftsområde 8 Migration är en följd av dels riksdagens beslut om Extra ändringbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar, dels riksdagens beslut om Vårändringsbudget för 2016.  ​

Populisterna sparar alltså ca 250 MDkr i rena utgifter och nedan skall vi redovisa samhällsvinsterna med vår budget.
Vi kan för det första konstatera att kommunala och statliga satsningar på jobb, sjukvård och arbetmarknadspolitiska åtgärder har en nettoeffekt av mindre än 5% av investerade skattemedel.

Här är den officella redovisningen för 2015 av Stat och kommuns intäkter:

Statsbudgetens inkomster 2015 Utfall/prognos 2015, miljarder kronor
Direkta skatter på arbete 563,6
Indirekta skatter på arbete 489,9
Skatt på kapital 222,5
Mervärdesskatt 376,0
Punktskatter 121,3
Skatt på import 6,3
Restförda och övriga skatter 8,1
= Totala skatteintäkter 1 787,7

Varav skatter till EU -6,3

= Offentliga sektorns skatteintäkter 1 781,4
Varav kommunala inkomstskatter -652,9
Avgifter till AP-fonder -223,8

Om man då betänker följande;
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 4 181 miljarder kronor år 2015. Jämfört med 2014 ökade BNP med 4,1 procent. Tillväxten under det tredje kvartalet 2016 uppgick till 0,5 procent jämfört med årets andra kvartal. Där är skatter 42,6 % av BNP. Vad som är alarmerande är att direkta och indirekta löneskatter uppgår till 1 053,8 dvs 25,2 % av BNP medan skatt på kapital endast utgör 5,32% av BNP. Den mest flödande inkomsten för staten är Moms och punkskatter (betalas omedelbart) och uppgår till 497,3 dvs 11,9 % av BNP. Detta tyder på att Löneskatterna hämmar vanligt folks kosumtion. Fram för allt med tanke på att Momsen i regel är 25% och punkskatterna på till exempel drivmedel, alkohol och tobak är skyhöga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.