Är Du En Populist?

0
1071
web-search-populism

Är du en populist utan att veta om det?

Förmodligen är det inte en fråga som du funderar på dagligen. Men allteftersom en politikerna arbetar hårdare och hårdare på att skapa klyftor i samhället, så blir det alltmer viktigt att söka efter begrepp och strömningar som förenar så många av oss som möjligt.

Populism är en sådan rörelse.

Så vad är då populism och varför är en populistisk rörelse genuint demokratisk?

En sökning på ”vad är populism” hos Google ger Wikipedia som första resultat och redan där finner vi kärnan i hur själva ordet används och uppfattas idag …

”Definitionen av begreppet populism saknar konsensus i den akademiska världen. Trots det används begreppet ofta i den politiska debatten. Vanligtvis används det som ett nedsättande uttryck, exempelvis för att antyda en form av extremism eller att företrädare för populism söker förenklade lösningar på komplexa problem”

De som redigerat informationen om populism hos Wikipedia, är helt klart agenter för den politiska elit som gynnas av att hålla folket splittrat.

Kanske det är därför som Svenska Akademins ordbok aktar sig för att ens försöka definiera begreppet populism?

Vad är populism - Jan-Werner Müller
Vad är populism – Jan-Werner Müller

På andra plats hos Google kommer en bok, ”Vad är Populism”, författad av Jan-Werner Müller. Förlaget ger denna beskrivning, som, tillsammans med valet av omslagsbild, visar att författaren också han tillhör den globala elitens försvarare …

”I denna högaktuella essä skisserar Jan-Werner Müller en teori om populismen som en otvivelaktigt antidemokratisk företeelse”

Nordisk Encyclopedia (NE) tar tredjeplatsen hos Google. De inleder med …

populism (ytterst av latin poʹpulus ’folk’), rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

och fortsätter i en allmänt nedlåtande stil som klassificerar ”populism” som att vara en splittrande rörelse ”emot” [den styrande eliten].

Nästa träff hos Google är en LO-rapport från 1999 ”Populism, makt, demokrati” av Anna-Lena Lodenius, som även den placerar populismen hos minoriteter och därmed missar den verkliga meningen med populism.

På Googles sjätteplats gör statsvetaren Kjell Goldman i en analys, ” Populism: Ett begrepp på modet” publicerad i Utrikespolitiska Institutets ”Utrikesmagasinet”,  en djupdykning i populismens historia och landar i denna, i och för sig relevanta, slutsats som dock klart visar hans inställning till modern populism …

”Det som pågår är en kamp mellan dessa ideologiska tendenser [GAL-TAN], inte mellan billig populism och ansvarsfull politik.”

På sjundeplatsen återkommer Jan-Werner Müllers bok (Förlaget Daidalos verkar populärt hos Google!)

Först på åttonde plats hos Google finner vi ett inlägg där Staffan Ulfstrand, i en återkoppling till en artikel av Anders Widfeldt i Forskning & Framsteg, snuddar vid rätt förklaring av populism …

”Mer generellt blir då frågan om populism är detsamma som att driva vissa ståndpunkter som har folklig förankring men som uppfattas som oacceptabla av samtliga etablerade politiska partier.”

… men blir tillrättavisad av Widfeldt som försvarar elitens sätt att förvränga alla försök att ena folket till det rakt motsatta …

”Däremot håller jag inte med om att populism är liktydigt med politiska krav som har folklig förankring men förkastas av det politiska etablissemanget. Den beskrivningen stämmer ibland med hur populistiska rörelser uppstått och nått framgång, men kärnan i populismen utgörs inte av en motsättning mellan folklig opinion och elitopinion. Kärnan består snarare av att vilja göra gällande att det finns ett sådant gap.”

På Googles niondeplats hittar vi, i Västervikstidningen, ett utmärkt exempel på lokal populism.

Så, äntligen, på tiondeplatsen hos Google för sökordet ”vad är populism”, finner vi ett färskt inlägg med just den titeln av den eminente Lars Bern på sin blogg Anthropocene.live

”Huvudargumenten i de fåfänga försöken att stävja den folkliga resningen är att avfärda företeelsen genom att överlägset stämpla den som populism och falska nyheter – fake news. … skällsordet populist beskriver exakt vad det handlar om. Att det används i en negativ bemärkelse av etablissemangets optimater visar bara att man ogillar folkviljan och vill tysta den.”

Lars Berns observationer kring begreppet populism är, som alla hans andra konstateranden, precisa och koncisa.

En politisk ledning som genomdriver beslut som inte har stöd av en majoritet av folket är inte hållbar i ett demokratiskt samhälle. Eller borde i alla fall inte vara det. Medvetna om detta så räds de både folket och en populism som enar en majoritet. Därför bör vi inte lyssna till elitens och dess huvudmedias, användningar av begreppet populism.

Att föraktfullt och nedvärderande hänföra populism till marginella missnöjesrörelser fungerar inte längre då en majoritet av folket är missnöjt och kan enas runt vissa väsentliga politiska frågor.

Begreppet populism kommer från Latinets ”populus” som betyder ”folk”. ”Populär” är ett annat ord med samma ursprung.

Att vara populär är normalt något positivt. En politisk ledning som är populär hos en majoritet av sin nations befolkning är själva kärnan i demokratin.

Politisk popularitet ”mäts” vart fjärde år genom allmänna val och dessemellan genom undersökningar. Att resultatet av undersökningar kan manipuleras är nog de flesta medvetna om, men integriteten i ett allmänt val, borde inte kunna ifrågasättas.

En av de största och mest tillförlitliga internationella undersökningsinstituten är Pew Research. De redovisade i juli 2018 en undersökning i åtta europeiska länder av hur skillnaderna mellan stödet för partier som klassificeras som ”Populister” förhåller sig till stödet för ”Traditionella” partier.

Även om Pew hemfaller åt elitens splittrande indelning av populism som ”vänster-” respektive ”höger-” (och, till och med, ”center-”), så ger resultatet en uppfattning om hur ”folket” olika länder i Europa förhåller sig till populismen. Sverige är den nation där populismen har minst stöd.

Pew Research Populist
Pew Research Populist

Vi kan spekulera en hel del i varför folk i Sverige har en sådan ljum ställning till populism (dvs, i princip sig själva). Men att en majoritet är nöjda med den riktning som vår politiska ledning för nationen i, bekräftades i det senaste allmänna valet i september 2018.

Det bekräftas också i en annan, mera världsomfattande Pew-undersökning från 2017, av hur folk i olika länder ser på demokratin och olika politiska system. Jämför, till exempel, resultatet i Sverige med det i Italien i bilderna nedan.

Pew Research - demokrati -popularitet
Pew Research – demokrati -popularitet

Det är uppenbart att så länge den politiska eliten anser att de har stöd från en majoritet av sin befolkning, så kan de lätt avfärda eventuella protester som ”minoriteters missnöje”, eller, enligt deras egen definition, populism.

Frågan är dock om vi svenskar i gemen får oss presenterat en skev bild av det verkliga tillståndet i landet? Men den som ifrågasätter korrektheten i den information vi blir matade med, riskerar att bli ”uthängd” som populist, eller, i de flesta fall, någonting mycket värre.

För att populismen ska bli en folkrörelse som kan samla en majoritet av det svenska folket bakom ett politiskt program så krävs någonting mera än endast missnöje (även om det är en god början).

Populisterna är ett parti vars program är utformat för att förena Sveriges populister.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.