Grundprogram

3
1209
populisternas-grundprogram

Populisternas Grundprogram

Grundidé:

För det första är Populisterna varken vänster eller höger utan bara framåt!

Populism, (lat. populus, ”folk”), politisk rörelse som vädjar till ”folket” och ”sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi.

Genom att avskaffa samtliga bidragsinstanser och myndigheter som idag förser ekonomiskt nödställda medborgare införa en indexreglerad och skattepliktig lön till alla svenska medborgare mellan 18-64 år på i dagens penningvärde 19 559:-/månad med undantag för hushåll med en samlad inkomst av tjänst över 1 000 000:-/år eller en samlad förmögenhet på över 10 000 000:-.

Bakgrund;

Svenska Medborgare som arbetar betalar alldeles för hög skatt till olika offentliga förvaltningar som mer eller mindre förskingrar dessa pengar. En stor del av den yrkesverksamma befolkningen kan inte försörja sig. Bidragstagare lever under existensminimum och antalet fattiga ökar explosionsartat. Vart tionde hushåll i Sverige lever på socialbidrag som för Svenskfödda i genomsnitt är 21 200 kr/mån och 64 700 kr/mån för migranter. (Källa socialstyrelsen). Småföretagarna lever under enorma krav och skatter. Samtidigt som ” etablissemanget” ökar sin ekonomiska rikedom.

Arbetsgivaravgifter på över 33% ovanpå löntagarens bruttolön försvårar anställningar inom alla arbeten. Småföretagen lever under orimliga förhållanden och deras verksamhet måste förenklas! Lönedumpning genom importerad inkompetent arbetskraft pågår därför i en eskalerande omfattning. Pensionärerna kan inte leva på sin lön eftersom, den beskattas och 1000 MDkr finns orubbliga i första till sjätte AP fonden. PPM som är den del av pensionsavsättningarna i sjunde AP fonden är slut. Staten fortsätter att slösa skattemedel på ansvarslösa sätt och vi vill sätta stopp för detta!

Handlingsprogram och kortfattad ekonomiskberäkning

 1. Lägg ned Landstinget
 2. Avskaffa Landshövdingarna
 3. Lägg ned Arbetsförmedlingen. En enkel ”matchmaking” tjänst digitalt kan utföra jobbet.
 4. Lägg ner Migrationsverket och hänvisa till Polisen som det var förr.
 5. Avskaffa samtliga bidrag utom barnbidraget och inför basinkomst (Medborgarlön) ovillkorad grundlön oavsett förvärvsinkomst
 6. Avskaffa TV licencen och låt SVT/SR konkurrera på marknadens villkor. Ingen skattefinansierad media skall tillåtas. Avskaffa därmed presstödet och vi sparar en knapp miljard.
 7. Avskaffa Bostadstillägget (Bo där du har råd i stället)
 8. Avskaffa gradvis ränteavdraget som inte är balanserat mot skatteintäkter och därför en oförtsägbar kostnad för staten
 9. Inför obligatorisk allmän Värnplikt för alla som klarar fysiska och intellektuella prov.
 10. Satsa mer pengar på försvaret.
 11. Förbjud politisk tillsättning av viktiga myndighetschefer såsom inom domstolarna och Polisen.
 12. Inför lönetak för topptjänstemän inom statlig och kommunal förvaltning liksom inom statligt och kommunalt ägda bolag. (chefen Postnord har 9 miljoner i årslön exempelvis).
 13. Förbjud dubbla inkomster för offentligt anställda.
 14. Sänk löneskatten, Arbetsgivaravgiften från 35% till 20% Framför allt måste Löneavgiften på 9% bort omedelbart
 15. Lägg ned SIDA
 16. Vi är helt emot invandring och dagens migrationspolitik. Vi vill även skärpa kraven för PUT och göra det kravställt att få Svenskt medborgarskap.
 17. Prioritera ett kontantsamhälle och inte bankernas luftkreditsystem. Bankernas fria pyramidspel begränsas.
 18. Pensionärer skall kunna överleva! Avskaffa skatten på intjänade pensionspengar då skatten redan är betald
 19. Skuldsatta personer belastas från medborgarlönen och kan ha oberörda inkomster utöver medborgarlönen. Kronofogden får därmed in sina pengar och den skuldsatte får en chans att komma tillbaka i samhället.
 20. Skuldsatta personer avskrivs vid 65 års ålder så länge inte skulderna uppstått genom brottslighet.
 21. Parkeringsavgifter/Parkeringsböter avskaffas. Parkeringsplatsernas antal anpassas efter behovet. Fungerar bra i exempelvis Los Angeles med 12 miljoner fordon. Speciellt naturkänsliga områden undantas och skall skyddas med höga P-avgifter men inte städerna.
 22. För att bli Svensk medborgare som utlandsfödd måste man klara ett prov om Sveriges konstitutionella demokrati som endast kan klaras om man behärskar språket. Man får dessutom inte förekomma i belastningsregistret och inte tillhöra religiösa sekter.
 23. Vi stöder Religionsfrihet men är starkt kritiska till politiska ställningstaganden i Guds eller Allahs namn.
 24. Miljöpolitiken finns inte någon just nu varken från höger eller vänster. Populisterna vet att solenergi i stor skala kan producera El för under 60 öre/KWH. Vissa invändningar finns eftersom det i vissa områden råder Polarnatt i två månader. Om man då använder midnattssolens timmar till att pumpa upp överskottsenergin till jättelika bassänger på höjd kan man sedan skapa hydroelektrisk energi under den mörka tiden. Tekniken är bevisad på bla El Hierro på Spanska Kanarieöarna.. Problemet är att inga politiker förstår något av detta men det gör vi. Vindkraften är dock ett symboliskt och dåligt försök att skapa hållbar Energi.
 25. Lag och ordning måste upprätthållas, Polisen behöver fler resurser och en total omorganisation.
 26. Privata bankers rätt att utfärda krediter utan täckning sk ”fractional reserve banking” måste stoppas, för att slippa inflation, lågkonjunktur och egendomskonfiskering.
 27. Sverige måste gå ur den Europeiska Unionen av politiska och ekonomiska skäl. EU har inte gagnat Sverige på något sätt utan bara skapat oönskade kostnader och problem, så – SWEXIT!
 28. Religiösa Friskolor skall inte tillåtas i Sverige. Religion är olika förtryckarinstrument som inte skall kunna indoktrinera ensidigt. Upplysning om religion är dock viktigt i vanlig undervisning.

Ovanstående förslag innebär en samhällsbesparing rent ekonomiskt på ca 550 MDkr. Ej inberäknat är att ca 2 miljoner Bidragstagare kommer att ha råd att konsumera. Det medför bättre förutsättningar för företagare och Entreprenörer att överleva. Statens stora inkomstkälla Moms kommer därmed att öka. Kriminalitet kommer att minska och kosta samhället mindre.

Medborgarlön på 19 559:-/ månad (4,2 miljoner röstberättigade 18-64 år) kostar ca 63 MDkr/mån dvs ca 756 MDkr/år. Samhällsvinsterna blir dock enorma i form av minskad Kriminalitet, ökad konsumtion och ett tryggare liv för våra Medborgare. Man behöver inte sjukskriva sig, råna eller lönedumpa för att klara sin grundläggande ekonomi. Dagens Sverige utarmar även landsbygden och Storstäderna växer, Medborgarlön gör det möjligt att verka småskaligt var som helst i landet. Samtidigt kan vi som arbetar eller driver företag skaffa en bättre livskvalité genom 19 559 extra/mån.

Den vanligaste invändningen mot våra förslag är ”-Då kommer ju ingen att vilja jobba!” Tvärtom säger vi, när grannen som arbetar med medborgarlön kan semestra, köpa bättre bil, bostad m.m. vill nog de flesta arbeta. Den krassa verkligheten är också att många jobb blir i snabb takt ersatta av tekniska lösningar, så inom kort blir Medborgarlön en nödvändighet för en stor del av befolkningen.

3 COMMENTS

 1. Punkt 24, El Hierro är ett misslyckande. Cirka 60 % av den energi som produceras sker med dieselgeneratorer. Varje kWh kostar ungefär 7,00 SEK att producera. Konsumenterna på El Hierro får betala cirka 1,50 SEK Per kWh. Skillnanden på 5,50 SEK betalar EU, dvs. av skattebetalarna i EU.

  Dessutom. Solceller ovanför den 30 breddgraden producerar mindre energi under sin livstid än det gick åt att tillverka dem. Visst, kan de vara ekonomiskt lönsamma, men rent miljömässigt är de förkastliga.

  Sedan så är det tveksamt att tro att man kan få el från solceller med vattenbassänger som batterier till en kostnad av 60 öre per kWh. Vad är kapitalkostnaden för vattenbassängen med pumpar och generatorer?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.