ÅTERVANDRINGSPOLITIK

1
829
ÅTERVANDRINGSPOLITIK

Populisternas immigrations- och återvandringspolitik

Sverige ska säga upp samtliga avtal som ger asylrätt i Sverige, då asylrätten missbrukats alltför mycket, alltför länge.

Person som får tillstånd att invandra till Sverige ska ovillkorligen kunna försörja sig själv. Försörjning samt bostad ska vara ordnad redan innan ankomst till Sverige.

Person som får tillstånd till anhöriginvandring till Sverige ska ovillkorligen kunna försörja sig själv och sina anhöriga. Försörjning och bostad för de anhöriga ska vara ordnad redan innan ankomst till Sverige.

Alla som vill komma in till Sverige eller redan har kommit in måste entydigt kunna bevisa sin identitet och ålder, omvänd bevisbörda. Om det inte kan bevisas, ska personen utvisas.

Utländsk medborgare som dömts för ett grovt brott eller fler, eller två eller fler ringa brott, ska efter avtjänat straff utvisas ur riket på livstid.

Naturaliserat medborgarskap för person som erhållit detta på bedräglig grund eller som dömts för upprepad brottslighet, ska återkallas och vederbörande ska utvisas.

Person som är straffad ska ej beviljas asyl, medborgarskap eller uppehållstillstånd. Person efterlyst för brott mot mänskligheten skall gripas och lagföras av internationell, svensk, eller annan stats domstol. I andra förekommande fall av efterlysningar ska den efterlyste utlämnas i enlighet med gällande avtal.

Goda kunskaper i svenska språket, god kännedom om det svenska samhället och god vandel ska erfordras för att erhålla svenskt medborgarskap.

Medborgarskap ska kunna erhållas tio år efter att den sökande har inflyttat till Sverige. Medborgarskapet ska ej erhållas som ett obligatorium, utan erhålles efter ansökan och prövning.

Förnyade uppehållstillstånd ska ej beviljas utan prövning. Uppehålls- och arbetstillstånd ska beviljas periodiskt, om en arbetsgivare finner att personen i fråga har en unik kompetens som behövs i företaget.

Person/personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därför uppehåller sig olagligt i Sverige, ska ej erhålla fri sjukvård och fri skolgång, eller andra förmåner. De ska utvisas ur riket. Undantagna är personer i behov av akut sjukvård.

Permanent uppehållstillstånd som status ska avskaffas. Endast status som turistvisum, tillfälligt uppehållstillstånd och medborgarskap ska kunna erhållas.

Tillämpning av Sharialagstiftning ska förbjudas i Sverige

1 COMMENT

  1. En utomeuropé ska aldrig få tillträde till svensk mark och de tre miljoner utlänningar vi nu har i landet har två val, åka hem eller arkebuseras. Den politiken är mitt mål och önskan så er, SD eller AfS ger mig bara ljumma vibrationer när jag pruttar fram på mopeden genom Sverige.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.